top of page

אימון אירובי המעלה דופק, מחזק סיבולת לב ריאה

יוצר תוך כדי אימון שריפת קלוריות.

אימון זה משלב בתוכו תרגול מעולם העיצוב ואלמנטים מעולם האגרוף.

שילוב של שניהם ביחד יוצר קומבינציה שבה המתאמן חווה אימון אירובי עצים, שיפור קואורדינציה וזיכרון.

באימון זה המאמן יוצר קומבינציות ובונה רצפים שבה המתאמן עוקב ויוצר רצף תנועה וחיזוק יחד.

bottom of page